Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον όμιλο HELLENiQ ENERGY δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής πρακτικής σας άσκησης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το αντίστοιχο ενεργό πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023
  • 19/06/2023 - 29/06/2023

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ελλάδας και εξωτερικού καθώς και απόφοιτους Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 60% της συνολικής διάρκειας φοίτησης της σχολής τους. Ο μέσος όρος βαθμολογίας, για το σύνολο των ετών φοίτησης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5 (λίαν καλώς). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του βασικού τους πτυχίου (προπτυχιακές σπουδές).

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ