Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον όμιλο HELLENiQ ENERGY δίνουμε προτεραιότητα στην στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής πρακτικής σας άσκησης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το αντίστοιχο ενεργό πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι. - 2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023
  • 06/10/2023 - 15/10/2023

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πρώην Α.Τ.Ε.Ι. αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση πτυχίου. Προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές να απασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους.

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ